Business Consulting

     ฟูนะ ให้บริการเกี่ยวกับ ธุรกิจ การส่งออกและน้ำเข้า สินค้า การทำงานระบบเครือข่ายแบบมีประสิทธิภาพ เป็น Business Consulting การจัดบูธ ทุกประเภท และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ห้องอาหาร ระดับห้าดาวโดยทีมงานมีประสบการณ์จากการที่ได้ไปเปิดร้านอาหารไทยในประเทศอังกฤษ เราจัดทำ Manual,Training,Operation จนกระทั่งเปิดร้านได้สำเร็จ  จัดหาสินค้าให้ทุกชนิด                                  ให้คำปรึกษาเดี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ ระบบsoftware ต่างๆ 

    Dropship เจรจาให้คนซื้อกับคนขาย ได้คุยกันทั้งๆที่ไม่เคยรู้จักหรือพบหน้ากันมาก่อน 

    ได้รับเครื่องหมาย DBD registered จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจสอบได้โดย เข้าไปที่ เลขทะเบียนพาณิชย์ และกดหมายเลข 3101701394824

    https://www.trustmarkthai.com/index.php/component/dbd/main?layout=search_mark  

   4 ข้อดีเมื่อร้านค้าจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Registered)

   https://blog.lnw.co.th/2014/04/17/4-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81-dbd-registered/ 

 

กรุณากรอกข้อความ...

Visitors: 9,663